Nasza Oferta

Zapewniamy profesjonalne prowadzenie:
- ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
- podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
- ksiąg rachunkowych
- ewidencji VAT

Oferujemy również profesjonalną pomoc w zakresie:
- sporządzania deklaracji podatkowych
- obsługi rozliczeń z ZUS, US oraz elektroniczny przekaz dokumentów
- dokumentacji kadrowo-płacowej: listy płac, dokumenty osobowe
- reprezentowania Klientów przed US, ZUS, PIP, Sądem (KRS)
- kompleksowej pomocy przy zakładaniu firmy
- wypełniania rocznych zeznań podatkowych PIT dla osób indywidualnych
- innych usług księgowych i rozliczeniowych według potrzeb Klienta

Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę we wzajemnych kontaktach jak również kompleksową i fachową obsługę podatników - dopasowujemy się do wymagań każdego Klienta. Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem, są uzależnione od: formy prawnej przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności oraz przede wszystkim od średniej ilości dokumentów księgowych w każdym okresie rozliczeniowym.

 

 

Zapraszamy do rozmów! Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.